Od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. 
Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla 
uczniów klas IV-VIII.
Od poniedziałku, 9 listopada br. nasza szkoła zapewnieni funkcjonowanie 
świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani 
w walkę z pandemią COVID-19.
Skip to content