Patron szkoły

5 czerwca Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu otrzymała imię Jana Pawła II. Podczas mszy św. w kościele pw. NMP Królowej Polski ksiądz biskup Stanisław Napierała poświęcił nowy sztandar szkoły oraz pamiątkową tablicę z wizerunkiem Jana Pawła II znajdującą się przed budynkiem szkoły.

Starania o imię Wielkiego Polaka

Po śmierci Jana Pawła II, w czasie mszy św., podczas której nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły prosili o radość życia wiecznego dla Ojca Świętego, proboszcz parafii ks. prałat Paweł Kodłubaj zaproponował obranie na patrona szkoły właśnie Jana Pawła II. Rodzice uczniów w imieniu mieszkańców osiedla poprosili p. dyrektor Janinę Adamczewską o podjęcie starań, aby patronem szkoły został Jan Paweł II. Następnego dnia, jeszcze przed lekcjami, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego złożyła wniosek w imieniu uczniów, aby Jan Paweł II został ich patronem. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji pomysłu było rozdanie dzieciom deklaracji, w których wspólnie z rodzicami mogli wyrazić swoją akceptację dla pomysłu. Powołano komitet koordynujący prace wychowawcze, związane z nadaniem imienia. W celu zaaprobowania starań szkoły z odpowiednimi pismami dyrektor Janina Adamczewska zwróciła się do naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, księdza biskupa Stanisława Napierały, prezydenta Kalisza dra Janusza Pęcherza oraz do dyrektora Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Kuratorium w Poznaniu.

Ogromne wyzwanie

W samej szkole podjęto szereg inicjatyw, których celem było przybliżenie uczniom postaci Jana Pawła II. Na holu zostało umieszczone kalendarium, którego mottem przewodnim było hasło: „Człowiek, który zmienił pokolenia”. Biblioteka postawiła sobie za cel zebranie księgozbioru dotyczącego przyszłego patrona szkoły. Została nawiązana współpraca z kaliskim seminarium duchownym, które podarowało szkole kilkanaście woluminów o Janie Pawle II. Z pomocą przyszli także miejscowi księża, proboszcz ksiądz prałat Paweł Kodłubaj i wikariusz ksiądz Damian Słowiński, którzy podarowali część swoich prywatnych zbiorów. W szkole zagościła akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas której uczniowie zapoznawali się z dorobkiem literackim przyszłego Patrona. By wiedza uczniów na temat życia Wielkiego Rodaka była coraz większa zorganizowano Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II przeznaczony dla uczniów klas IV-VI oraz szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II, w którym wzięli udział uczniowie całej szkoły.
Przybliżenie postaci Papieża i jego postawy wobec dzieci było celem konkursu plastycznego ogłoszonego przez katechetkę, siostrę Kingę. Zorganizowano także konkurs „Śladami pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny”, którego pomysłodawcą była p. Barbara Kubiak. Jan Paweł II kochał sport i doceniał jego wartość w życiu każdego człowieka, w młodości był bramkarzem, dlatego też został ogłoszony Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły nr 2 „Następcy Dudka i Tomaszewskiego”. W zmaganiach wzięło udział czternaście drużyn, a zwycięzcami zostali reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu.
Na początku maja wokół szkoły rozpoczęły się intensywne prace związane z przygotowaniem odpowiedniego miejsca pamięci. Na kamiennym cokole została umieszczona tablica z wizerunkiem Jana Pawła II opatrzona cytatem: „Wy jesteście moją nadzieją”. Ma ona przypominać uczniom oraz przyszłym pokoleniom dzień uroczystego nadania imienia. Fundatorem tablicy jest proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski, ksiądz prałat Paweł Kodłubaj, a jej projektantem profesor Grzegorz Godawa.

Nadanie imienia

Całość uroczystości rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez księdza biskupa Stanisława Napierałę W homilii Ksiądz Biskup, odwołując się do napisu umieszczonego na tablicy pamiątkowej „Wy jesteście moją nadzieją”, podkreślił, iż są to słowa Ojca Świętego, który w „młodych widzi swoją nadzieję, nadzieję Kościoła, Ojczyzny, świata” – Jesteście nadzieją, ale przede wszystkim ta nadzieja jest w was, że są w was wielkie możliwości budowania lepszego świata. – dodał ksiądz biskup Stanisław Napierała.
Po mszy św. w kościele odbył się montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów. Nawiązywał on do historii życia Karola Wojtyły, jak również był wyjaśnieniem, dlaczego społeczność uczniowska postanowiła wybrać Go za swojego patrona.
Na dalszą część uroczystości zgromadzeni udali się do szkoły. Na początku dyrektor szkoły Janina Adamczewska powitała wszystkich obecnych, w tym także zaproszonych gości. Najważniejszym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Prezydenta Miasta, Dyrektorkę i Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego oraz poświęcenie jej przez Księdza Biskupa. Rodzice przekazali nowy sztandar, poświęcony przez Księdza Biskupa w czasie mszy św. dla społeczności uczniowskiej. – Spełniły się nasze marzenia, jesteśmy dumni, że mamy najdostojniejszego ze wszystkich Patrona – Ojca Świętego Jana Pawła II. Teraz czekają nas nowe wyzwania, bowiem imię to zobowiązuje do realizowania celów, jakie wyznaczył Jan Paweł II światu w swych naukach – stwierdziła Janina Adamczewska, dyrektor szkoły. Na koniec odczytano życzenia, m.in. od Ministra Edukacji Narodowej i listy gratulacyjne, a zwieńczeniem całej uroczystości był piknik dla wszystkich jej uczestników, połączony ze zwiedzaniem wystawy upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Kaliszu.

„Biała Służba” w Kaliszu

W dniach papieskiej wizyty w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 2 tętniła życiem, bowiem gościli w niej harcerze z „Białej Służby”, którzy pomagali przy pracach związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa pielgrzymów, a także udzielali informacji. W przeddzień wizyty odbyło się w szkole modlitewne czuwanie prowadzone przez księdza Piotra Szkudlarka, diecezjalnego duszpasterza harcerzy i kapelana obwodu kaliskiego ZHR ojca Mariusza Bigiela.

Zobacz: film z wizyty Ojca Świętego w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r.

„Wybierzmy właściwą drogę”
Papież w nas, młodzieży, pokładał wszystkie swoje nadzieje
na stworzenie lepszego świata
Starał się przekazać nam swoją wiarę i miłość
Czy uważnie Go słuchaliśmy?
Czy jak On potrafimy wybaczać?
Staramy się
Staramy się to robić
O to właśnie chodziło Papieżowi
Nie chciał, abyśmy robili to tylko dlatego, że On tak postępował
Dal nam możliwość wyboru i wierzył, że wybierzemy właściwą drogę
Dlatego my, uczniowie szkoły noszącej imię tego wspaniałego Człowieka
powinniśmy starać się, aby zmienić świat
Dążyć do tego, aby stał się lepszy
Tego chciał Karol Wojtyła – Papież
tego powinniśmy chcieć my

Kalisz, marzec 2006 r.
Olga Szymczak
uczennica Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Kaliszu

Skip to content