Po wakacyjnej przerwie odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym spotkania członków Szkolnego Koła PCK. Wzięły w nich udział  osoby, o wielkich sercach, wrażliwe na potrzeby innych osób i chcące nieść im pomoc. Na zebraniach oprócz kwestii organizacyjnych i przedstawienia propozycji działań na nowy rok szkolny, przeprowadzono wybory zarządu. Największą ilość głosów otrzymała Oliwia Rużyczka z klasy 8b, która w ubiegłym roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej.  Na jej zastępcą wybrano Julię Kowalczyk z klasy 8c. Funkcję skarbnika w tym roku sprawować będzie Zofia Cieślak z 8a. Gratulujemy!!!

Życzymy wszystkim członkom koła realizacji wielu wspaniałych akcji, kreatywności oraz radości i satysfakcji z niesienia pomocy innym.

Skip to content