Uczniowie klasy 2b czynnie włączyli się w akcję zbiórki elektrośmieci. Podczas zajęć przyrodniczych oglądali filmy dydaktyczne na temat działań człowieka, sprzyjających ochronie środowiska oraz tych, które szkodzą przyrodzie. Poznali również sposoby prawidłowego gospodarowania odpadami. W swoich pracach plastycznych pokazali działania, które już teraz mogą podjąć, by chronić środowisko,  a także przynosząc do punktu zbiórki zużyte, drobne sprzęty elektryczne oraz baterie.

Skip to content