Wydział Edukacji informuje, iż w nowym roku szkolnym będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza.

Wnioski na szkolne stypendium tzw.„socjalne” wnioskodawcy składają w szkołach, w terminie do 15.09.2023 r. (dotyczy to również uczniów ukraińskich).

Przypominamy o konieczności zbierania faktur/rachunków imiennych na potwierdzenie wydatków.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium nie uległ zmianie i wynosi 600 zł.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku).

Wyłączeń z dochodu jest więcej i są zawarte art. 8. ustawy o pomocy społecznej, wg której obliczamy dochód (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania:

katalog i pouczenie 2023-24 (drukuj jak broszurę)

wniosek przelewu na konto

nowy! 2023 Wniosek o przyznanie – stypendium – zasiłku szkolnego

Skip to content