Wydział Edukacji informuje, że Prezydent Miasta Kalisza Zarządzeniem
Nr 785/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku określił termin składania
wniosków na Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla
uczniów. Zgodnie z zarządzeniem uczniowie mogą składać wnioski w
szkołach do 12 LUTEGO 2021 ROKU. Szkoła przekazuje do Wydziału
złożone wnioski do 26.02.2021 r.

Podstawą prawną wydanego zarządzenia była Uchwała Rady Miasta
Kalisza XXXII/482/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im.
Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków
i trybu przyznawania stypendiów
Skip to content