Szanowni państwo, informujemy, że wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne można złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 16.09.2019 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z art. 8.ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 t.j.). Poniżej można pobrać dokumenty, niezbędne do ubiegania się o stypendium.

Wniosek o stypendium socjalne.

Sposoby dokumentowania źródła dochodów.

Katalog i pouczenie.

 

Skip to content