„Porozmawiaj z młodzieżą o ważnych sprawach”.

W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy 7C wraz z wychowawczynią p. Alicją Banasiak rozpoczęli klasowe dyskusje na temat podstawowych wartości etycznych oraz moralnych. Podstawą zdalnych rozmów jest najnowsza pozycja pochodząca  ze szkolnej biblioteki pt. Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach. Tym samym włączyliśmy się w realizację ogólnopolskiego programu Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” –  Wychowanie przez czytanie, którego celem jest edukacja czytelnicza, moralna i społeczna młodzieży.  Oprócz przedstawienia uczniom istoty wartości moralnych, dodatkowym celem zajęć jest  rozwijanie gustów literackich, zdolności analitycznych, rozbudzanie empatii. Uczestnicy programu ćwiczą też  umiejętność dyskusji i obrony swoich przekonań oraz kulturalnego odpierania argumentów drugiej strony. Podkreślić należy, iż powyższe działania wpisują się w realizację jednego z priorytetów  MEN na ten rok szkolny – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Projekt czytelniczy w naszej szkole koordynuje p. Katarzyna Neubarth.
Skip to content