Po raz XVII w Kaliszu odbył się rajd „Marsz Wolności” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku przyciągnął on około 650 uczestników z Kalisza i powiatu kaliskiego. Pomysłodawcą rajdu „Marsz Wolności” jest Mateusz Przyjazny, obecny prezes PTTK w Kaliszu. Organizatorami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze – Kaliski Oddział im. Stanisława Graevego, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Celem rajdu jest uczczenie Święta Niepodległości, a także budzenie polskiej świadomości narodowej, promowanie edukacji regionalnej, ekologicznej oraz postaw obywatelskich, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej, czy poznawanie piękna miasta Kalisza. To także okazja do realizacji podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do wyrabiania tężyzny fizycznej i odporności psychicznej.

W XVII „Marszu Wolności udział wzięło 650 osób ze szkół Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Wydarzeniu towarzyszył także konkursu historyczny:„Polskie drogi do niepodległości”, który został przeprowadzony 8 listopada. Autorem pytań i oceniającym był Pan Lech Moryksiewicz.

W konkursie I miejsce zdobyły ex aequo SP nr 18 w Kaliszu w składzie Julia Pietrzak i Piotr Sobański oraz SP nr 7 w Kaliszu – Jan Ciesielski, Magda Bartczak. II miejsce zajęła SP im. J. Kusocińskiego w Opatówku, którą reprezentował Aleksander Wróblewski a III miejsce II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu w składzie Kamil Szmyt i Michał Kolasiński.

Najlepszy projekt znaczka na rok następny opracowała Emilia Madejka z II LO w Kaliszu. Kolejne wyróżnienia za projekt znaczka otrzymały Klaudia Karpińska (SP w Opatówku) i Marta Andrysiak (SP nr 18 w Kaliszu)

Wyniki konkursu głównego XVII Marszu Wolności:

I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zdobyła drużyna II LO w Kaliszu prowadzona przez Jolantę Kowalską. II miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej w Opatówku prowadzona przez Dorotę Skinder. III miejsce i Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Kaliszu zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu prowadzona przez Renatę Urbaniak. IV miejsce i Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu prowadzona przez Monikę Kubiak. V miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu prowadzona przez Marzenę Perugę. VI miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Szkoły podstawowej nr 7 w Kaliszu prowadzona przez Annę Woszczalską.

Nagrody i puchary wręczyli: Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza, Andrzej Plichta przewodniczący Rady Miasta Kalisza, Anna Narewska, prezes Kaliskiego Oddziału PTH oraz Mateusz Przyjazny- prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego, zarazem komandor rajdu.

Fundatorami pucharów i nagród byli: Urząd Miejski w Kaliszu, Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Organizację rajdu wspomogli wolontariusze: Iwona Kapitaniak– Konopka (wspomagana przez uczniów „Ogrodnika” w Opatówku), Danuta Urbaniak, Olimpia Piątczak i Wacława Maląg, a także Lech Moryksiewicz, Leszk Tomczak i Andrzej Matysiak.

Skip to content