Kilka dni temu poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Znakomicie na tle wszystkich szkół wypadła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu. Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym, tj. 7, 8 i 9 lipca br.1 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W tym roku wyniki uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową na Majkowie, są  bardzo wysokie. Uczniowie we wszystkich aspektach egzaminu uzyskali o wiele wyższe wyniki od średniej w kraju, województwie oraz całym Kaliszu. Naszym Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkoła

Język polski

Matematyka

Język angielski

Szkoła

Kalisz

Wlkp.

Kraj

Szkoła

Kalisz

Wlkp.

Kraj

Szkoła

Kalisz

Wlkp.

Kraj

SP 2

71,61

56,74

56,9

59

47,89

42,77

44,06

46

60,63

54,91

51,52

54

Skip to content