W poniedziałek, 11 października klasy 7B i 8C obchodziły zaległy Dzień Chłopaka. Uczniowie wraz z wychowawcami panią Anna Gajzler, panią Alicją Banasiak oraz panią psycholog Sandrą Włodarczyk obejrzeli film „Czarny Młyn” w reżyserii Mariusza Paleja. Historia opowiedziana przez twórców odwołuje się nie tylko do kształtujących młodego człowieka wartości, które pojawiają się w Podstawie Programowej, ale i do punktów Polityki Oświatowej Państwa na rok 2021-2022. W filmie poruszona została tematyka roli rodziny, wrażliwości na prawdę i dobro, szlachetność oraz zaangażowanie społeczne.

Wizyta w filmie była dla uczniów wspaniała lekcją wychowawczą oraz szansą do rozmowy na temat języka filmu, stosowania efektów specjalnych we współczesnym kinie oraz umiejętności odróżnienia elementów realnych od nierealnych.

Skip to content