W ostatnich tygodniach klasy 1-3 uczestniczyły w pokazowych zajęciach dotyczących szkodliwości, utylizacji i zbiórki odpadów niebezpiecznych. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone pogadanki, pokazy filmów oraz odbyła się praktyczna nauka selektywnej zbiórki elektrośmieci –  zużytych baterii. Dzięki temu uczniowie młodszych klas doskonale wiedzą:

  • Co to są baterie?
  • Gdzie je spotykamy?
  • Jak wyglądają baterie, jakie są ich rodzaje?
  • Jakie baterie zbieramy w naszej w szkole?
  • Co zawierają baterie?
  • Jak należy przechowywać zużyte baterie i gdzie je składować?
  • W jaki sposób odróżnić jednorazową baterię od akumulatorka?
  • Co kryje się pod pojęciami: utylizacja, elektrośmieci, metale ciężkie, recykling?
  • Ile wody i gleby zanieczyści jedna wyrzucona do środowiska bateria?

Uczniowie zgodnie zapewnili, że podzielą się w domach z bliskimi zdobytą wiedzą oraz zapełnią po brzegi szkolne pudełka na zużyte baterie.

Skip to content