Na listopadowych lekcjach przyrody oraz biologii, w klasach 4, 5 i 7, pod okiem pani Doroty Jarych, uczniowie zapoznawali się z pojęciem metody naukowej oraz utrwalali poszczególne jej etapy. Klasy czwarte po raz pierwszy zapoznały się z jej tajnikami,  krok po kroku wykonując doświadczenie ,,Jak światło wpływa na kolor rzeżuchy?”. Uczniowie klas piątych sprawdzali ,,Czy obecność jabłek przyspiesza dojrzewanie bananów?”, natomiast klasy siódme zastanawiały się ,,Jakie właściwości nadają kościom sole mineralne?”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podjęli się wykonania zaproponowanych doświadczeń i obserwacji. Utrwalili tym samym etapy metody naukowej obejmujące: obserwację, sformułowanie problemu badawczego, postawienie hipotezy, przeprowadzenie doświadczenia, analizę wyników, sformułowanie wniosku. Zapoznali się terminem próby badawczej i próby kontrolnej.  Przekonali się także, że wykonywanie doświadczeń i obserwacji jest bardzo dobrym, darmowym źródłem wiedzy biologicznej, a wykonywanie ich nie zawsze przynosi spodziewane rezultaty. Sprawdzili jednocześnie jakie cechy powinien mieć dobry badacz. Poniżej rezultaty ich ,,pracy naukowej”.

Skip to content