To nurtujące pytanie często zadajemy sobie, przyglądając się otaczającej nas rzeczywistości. Uczniowie klas szóstych pod opieką p. Anny Gajzler podjęli próbę zachęcenia wszystkich  do niesienia pomocy, tworząc znaki graficzne i plakaty. Ponadto chętnie dyskutowali o akcjach społecznych na rzecz potrzebującym, z którymi stykają się w mediach, szkole oraz w naszym mieści. Definiowali także takie wyrazy jak litość, współczucie oraz szlachetność, wskazując znaczenie pejoratywne. Powyższe działania wpisują się w realizację jednego z priorytetów  MEN na ten rok szkolny – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Poniżej prezentujemy plakaty. Który podoba Wam się najbardziej? Konkurs już wkrótce!

Skip to content