Ze wspaniałym odzewem uczniów naszej szkoły spotkała się pierwsza akcja działającego od września szkolnego koła PCK. Polegała ona na zbiórce kasztanów dla zaprzyjaźnionej Szkoły  Podstawowej Nr 19. Uczą się w niej uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Zebrana ilość kasztanów przerosła oczekiwania.  Było ich bardzo dużo. Zostaną one sprzedane a dochód przeznaczony będzie na potrzeby wychowanków tej placówki.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję i zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Skip to content