Uczniowie klasy Va wygrali konkurs „Serenada dla dzieci – bezpieczni w szkole” zorganizowanym przez Spółdzielnię Mleczarską Spomlek, producentów serów żółtych Serenada.

Konkurs skierowany był do szkół podstawowych z całej Polski. Jego celem było pokazanie uczniom, że zakrywanie ust i nosa może być nie tylko przykrym obowiązkiem, ale również formą zabawy i kojarzyć się z czymś przyjemnym. Organizatorzy proponują, żeby podczas przerw między lekcjami dzielić się uśmiechem, a nie kanapką, stąd nagrodami w konkursie były maseczki dla każdego ucznia w klasie oraz lunchboxy na drugie śniadanie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wielu radosnych chwil w szkole.

Skip to content