W ubiegłym tygodniu klasa 4B miała możliwość sprawdzenia w praktyce wiedzy dotyczącej skali i mapy. Nauczycielki matematyki i przyrody poprowadziły wspólną lekcję tzw. korelację przedmiotową, która miała na celu uzmysłowienie uczniom, iż wiadomości zdobyte na jednym z przedmiotów można łatwo i skutecznie wykorzystać na innym. Praca w grupach polegała na wykonaniu zadań m.in. narysowaniu planu biurka, parapetu , tablicy szkolnej                     w określonej skali, dobieraniu określonego rodzaju skali do jego opisu, na podstawie skali przeliczeniu rzeczywistych wymiarów wyszukanego w internecie obiektu. Nie zabrakło ćwiczeń z mapą. Uczniowie mieli za zadanie zmierzyć i policzyć rzeczywistą odległość między miastami oraz rozpoznać skalę mianowaną, liczbową i podziałkę liniową. Nie zabrakło również elementów nauki języka polskiego i geodezji. Zapamiętamy na zawsze, że synonimami słów TAŚMA MIERNICZA są wyrazy RULETKA oraz PRZYMIAR WSTĘGOWY.

Skip to content