Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas ósmych odbędzie się w następującej formie:
– godzina 9.00 klasa 8a i 8b – sala gimnastyczna lub plac za szkołą (w zależności od warunków pogodowych).

Ze względu na konieczność zapewnienia dystansu społecznego, w przypadku złych warunków atmosferycznych i organizacji zakończenia roku w sali gimnastycznej, rodziców uczniów prosimy o nieuczestniczenie w uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Uczniom przypominamy o obowiązku zachowania odpowiednich odległości oraz konieczności stosowania maseczki zakrywającej nos i usta.

Odbiór świadectw przez uczniów klas I – VII odbędzie się według następującego harmonogramu:
– godzina 9.00 klasa 1a – odbiór świadectw przy wejściu A,
– godzina 9.30 klasa 1b – odbiór świadectw przy wejściu A,
– godzina 10.00 klasa 2a – odbiór świadectw przy wejściu A,
– godzina 10.30 klasa 2b – odbiór świadectw przy wejściu A,
– godzina 11.00 klasa 3a – odbiór świadectw przy wejściu A,
– godzina 11.30 klasa 3b – odbiór świadectw przy wejściu A,
– godzina 9.00 klasa 4a – odbiór świadectw przy wejściu B,
– godzina 9.30 klasa 5a – odbiór świadectw przy wejściu B,
– godzina 10.00 klasa 5b – odbiór świadectw przy wejściu B,
– godzina 10.30 klasa 5c – odbiór świadectw przy wejściu B,
– godzina 11.00 klasa 6a – odbiór świadectw przy wejściu B,
– godzina 10.00 klasa 6b – odbiór świadectw przy wejściu C (przy świetlicy szkolnej),
– godzina 10.30 klasa 6c – odbiór świadectw przy wejściu C (przy świetlicy szkolnej),
– godzina 11.00 klasa 7a – odbiór świadectw przy wejściu C (przy świetlicy szkolnej),
– godzina 11.30 klasa 7b – odbiór świadectw przy wejściu C (przy świetlicy szkolnej).