Grupa uczniów naszej szkoły, która uczestniczyła w warsztatach „Kaliskie ścieżki w wojnie polsko-bolszewickiej”, odebrała w piątek, 9 październikaz rąk wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka oraz Roberta Kucińskiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu gratulacje i nagrody rzeczowe. Quest, który stanowi wynik ich pracy, jest już dostępny dla wszystkich. Aby w niego zagrać, należy zainstalować na telefonie dostępną w internecie aplikację ActionTrack oraz wczytać kod QR opublikowany na stronie: http://www.mbp.kalisz.pl/art,990,201009-kaliskie-sciezki…