1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. W uwagi na obecną sytuację dzień ten miał inny charakter niż w latach poprzednich. Dbając o bezpieczeństwo naszej szkolnej społeczności, pani dyrektor Joanna Patrzykąt o g. 9.00 powitała nowych uczniów klas 1 oraz ich rodziców. O godzinie 10.00 uczniowie klas 4 mieli przyjemność w uroczysty sposób świętować rozpoczęcie roku szkolnego oraz wkroczenie w nowy etap swojej edukacji. Uczniowie pozostałych klas nowy rok szkolny witali wraz z wychowawcami w swoich klasach. Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wierzymy, że przestrzeganie reżimu sanitarnego pozwoli nam kontynuować do czerwca naukę stacjonarną.