Szanowni Państwo, informujemy, że wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne można złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15.09.2020 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł.

Proszę zwrócić  s z c z e g ó l n ą  uwagę, aby kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” była cała uzupełniona słowem _tak_ lub _nie_. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, proszę zaznaczyć, że dokument potwierdzający dochód przekażą Państwo w terminie późniejszym do WE.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z art. 8.ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 t.j.).

Poniżej można pobrać dokumenty, niezbędne do ubiegania się o stypendium.

1.Wniosek.socjalne.2020

2.Sposoby dokumentowania źródła dochodów do stypendium 2020

3.Katalog i pouczenie 2020

4.Upoważnienie na konto