Przypominamy, że termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2021/2022 upływa dnia 25 CZERWCA 2021 R.

Dochód dla wniosku składanego w  czerwcu  powinien dotyczyć miesiąca maja 2021 r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w  czerwcu, wtedy pod uwagę będą brane dochody uzyskane w czerwcu 2021 r.

Zgodnie z regulaminem przy składaniu wniosku pod uwagę będzie brana średnia ocen za II okres roku szkolnego 2020/2021. Ponadto weryfikacji podlegać będą wyjątkowe osiągnięcia lub aktywna postawa społeczna ucznia, potwierdzone przez wnioskodawcę lub wychowawcę klasy.

Uchwała i Regulamin przyznawania styp. Św. Jana Pawła II

Wniosek od IX 2019r.(DRUK. DWUSTRONNIE)

Skip to content