Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu „Safer Internet”. Ma na celu między innymi propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Tegoroczne obchody DBI odbywały się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. W ramach tego przedsięwzięcia wychowawcy klas 1-3 przeprowadzili zajęcia dotyczące zagrożeń w sieci. Uczniowie obejrzeli filmy, spoty oraz wykonali plakaty ilustrujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.