W Roku Rodziny Fibigerów w naszej szkole pojawiła się wystawa okolicznościowa, która powstała w ramach projektu edukacyjnego „Calisiada 2020”, realizowanego przez Stowarzyszenie Stacja Inspiracja oraz Fundację „Inicjatywa dla Opatówka”. Jej autorką jest p. Anna Wojtynka, pracownik PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Na 7 planszach przedstawiła ona historię kaliskiego przemysłu muzycznego, a w szczególności rolę, jaką w niej odegrała rodzina Fibigerów, oraz historię Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. Tematykę wystawy przybliżyła uczniom Majkowskiej Dwójki nauczycielka j. polskiego – p. Ewa Mąkowska. Mogli oni również przyjrzeć się elementom budowy fortepianu, udostępnionym przez firmę Schimmel, która produkuje, odnawia, a następnie wysyła pianina i fortepiany do różnych krajów świata.