Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020, 2-3 stycznia 2020 r.  są dniami  wolnymi od zajęć dydaktycznych. W  tym czasie, w godz. 7.00-16.00, będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy