Dokładnie o godz. 9:00 na platformie ZOOM rozpoczęło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego, zainicjowane przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu. W spotkaniu online uczestniczyli uczniowie klas 8-ych naszej szkoły, którzy przedstawili współczesną wersję dzieła Słowackiego z opowiadania Marka Stelara pt. „Upadek”. Kilka słów wstępu do młodzieży skierowały: Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz  Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ideę Narodowego Czytania oraz sylwetkę i twórczość Juliusza Słowackiego zaprezentowała pani Róża Pomiecińska – pracownik Książnicy. Na zakończenie spotkania ósmoklasiści zostali zaproszeni do rozwiązania bibliotecznego escape roomu.