Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice,

w zakresie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków Rada Rodziców zdecydowała się na współpracę ze spółką InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.Podjęto decyzję o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus - składka roczna
39,80 zł od osoby, płatna do 30.09.2017 r. 

Pragniemy nadmienić, iż szkoła nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro wychowanków oraz to, by objęci byli oni jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń. Ogólne warunki ubezpieczenia oraz zasady zgłaszania szkody do pobrania w załączniku.